SAY THEIR NAMES | DEMO IN SIEGEN: ABLAUF, ROUTE, REGELN

English below | Türkçe daha aşağıda

Wir stehen entschlossen gegen jede Form der Diskriminierung. gegen rassistische oder anderweitig diskriminierende Parolen,
Vorfälle, Plakate und Transparente sowie Redeinhalte wird konsequent vorgegangen

Die Solidarität gilt in erster Linie den Betroffenen und ihren Familien. Organisationsfahnen und Embleme von Parteien, Vereinen und Gruppen sind mit einer Maximalanzahl von 2 Stück erlaubt

Alle faschistischen und nationalistischen Parteien / Organisationen, wie etwa der Dritte Weg oder die Grauen Wölfe sind von der Demonstration ausgeschlossen

Transparente, Plakate und Fahnen dürfen max 1m hoch und 2,5m breit sein. Haltestangen dürfen nur aus Weichholz bestehen und max 2,5m mit einem Durchmesser bzw einer Kantenlänge bis max 3cm groß sein.

Personen, die sich nicht an die Regeln halten, werden von der Versammlung ausgeschlossen


İSİMLERİNİ SÖYLE | IRKÇILIK SİSTEMSEL BİR SORUNDUR
Gösteriyi bir miting izledi
Henner ve Frieder’deki Oberstadtbrücke’de başlayacak yürüyüşün sonunda aynı Köprüye dönülüp, anma etkinliği orada yapılacak konuşmalarla tamamlanacaktır (57072 Siegen)

18:00: Selamlama
18:10: Gösteri yürüyüşü
19:00 Miting
21:00 Bitiş

Her türlü ayrımcılığa kararlılıkla karşı duruyoruz. Irkçı veya başka türlü ayrımcılık içeren sloganlara, olaylara, afiş ve pankartlara ve konuşma içeriklerine karşı tutarlı bir şekilde duruyoruz.

Irkçı katliam kurbanlarının aileleriyle ve ırkçıların hedefindeki farklı etnik kökenden insanlarla dayanışmayı öne çıkarmamız gereken bu eylemde parti, dernek ve grupların örgütsel bayrak ve amblemlerine en fazla 2 adet olmak üzere izin verilecektir.

Üçüncü Yol veya Ülkü Ocakları gibi tüm faşist ve milliyetçi partiler/örgütler gösterinin dışında tutulacaktır.

Pankartlar, posterler ve bayraklar en fazla 1 metre yüksekliğinde ve 2,5 metre genişliğinde olabilir. Destek direkleri sadece yumuşak ağaçtan yapılabilir ve çapı veya kenar uzunluğu 3 cm’ye kadar olan maksimum 2,5 metre olabilir.

Kurallara uymayan kişiler eylemden çıkarılacaktır.


SAY THEIR NAMES | RACISM HAS A SYSTEM
Demo followed by a manifestation
Start and end on the Oberstadtbrücke at Henner and Frieder (57072 Siegen)

18:00: Start & introduction
18:10: Demo procession
19:00 Rally
21:00 End

We stand resolutely against all forms of discrimination. We take consistent action against racist or otherwise discriminatory slogans, incidents, posters and banners as well as speech content

Solidarity is first and foremost with those affected and their families. Organisational flags and emblems of parties, associations and groups are permitted with a maximum number of 2 pieces

All fascist and nationalist parties / organisations, such as the Third Way or the Grey Wolves, are excluded from the demonstration

Banners, posters and flags may be a maximum of 1 metre high and 2.5 metres wide. Support poles may only be made of softwood and a maximum of 2.5 metres with a diameter or edge length of up to 3 cm.

Persons who do not adhere to the rules will be excluded from the meeting

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert