IZ Siegen 31 Ocak’ta “Türk İşçiler Arasında Sağ Popülizm” webinarı yaptık,


Internationales Zentrum Siegen, 31 Ocak 2020 Pazar günü Zoom platformu üzerinden dört yıldır Almanya’da Türkiye kökenlilerle ilgili bilimsel araştırmalar yürüten Phil. Dr. Ali Ekber Doğan’ın konuşmacı olduğu bir etkinlik düzenledi. Korona salgını nedeniyle internet üzerinden yapılan bu toplantıyı Frankfurt ADHK’dan Mazlum Yoldas yönetti ve Siegen’de yaşayanlar başta olmak üzere Almanya’nın çeşitli kentlerinden 25 kişi katıldı. Konuyla ilgili çalışmalar yürüten bazı sosyal bilimcilerin de katıldığı etkinlik iki bölüm halinde, Doğan’ın 10’ar dakikalık sunuşları ve soru cevap biçiminde gerçekleşti.

Dr. Doğan “AfD’nin Yükselişi Alman Sendikal Düzenini Sallarken: Türk İşçiler Arasında Sağ Popülizm” başlıklı sunuşuna Almanya’da 80-100 yıldır sosyal demokrasinin egemenliğindeki sendikal alanın son yıllardaki aşırı sağ yükselişle nasıl sarsıldığını anlatarak başladı. Sunuşta sürecin işyerleri ve sendikal alandaki bazı yansımaları aktarıldıktan sonra moderator sözü katılımcılara vererek, onların görüş ve değerlendirmelerini aldı. Yarım saatlik bir değerlendirmeden sonra Dr. Ali Ekber Doğan sunuşunun ikinci kısmına geçti. Bu bölümde, Doğan Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli nüfus içinde, son 5-10 yıldır gelişen ve  güçlenen başka tür bir otoriter sağcılık olan Erdoğan’cılık olgusunun AfD çizgisinin sendikal alanda yarattığı sağ basınçla birleşen ve ayrışan yanlarını anlattı.


Türkiye kökenli işçiler arasında bahsettiğimiz sınıf ve sol düşmanı sağcı popülist eğilimlerin gelişme dinamiklerine dair çok boyutlu bir açıklama çerçevesi kurmaya çalıştığını söyleyen Doğan, işyerlerinde ve sendikalarda ortaya çıkarmakta olduğu sonuçlara ilişkin olarak temelde şu soruları çevaplamaya çalıştı ve etkinliğe katılanları da bunlara dair konuşmaya davet etti: Türk işçiler arasında, Türkiye politikası söz konusu olduğunda eskiden beri karşımıza çıkan milliyetçi-mezhepçi eğilimlerin son yıllarda bir başkalaşım geçirdiği söylenebilir mi? Bu işçilerin eskiye göre ağzı daha iyi laf yapan, daha örgütlü, Almanya politikasına ve sendikalar konusunda daha bilgili ve daha müdahaleci bir seviyeye geldiklerini söyleyebilir miyiz? Evetse, bunun işyerinde ilişkilere, betriebsrat seçimlerine ve sendikal süreçlere ne tür yansımaları oluyor?
İşçiler, betriebsrat temsilcileri, emekli olmuş ve halen faal olan sendikacıların da söz alıp değerlendirmeler yaptığı ve sorular sorduğu etkinlik 2 saatten fazla sürdü ve canlı-verimli tartışmalara sahne oldu. Dr. Doğan’la araştırmasının bir kaç ay sonraki ileri aşamasında, benzeri bir toplantıyı Almanca-Türkçe dilinde yapmayı planladığımızı belirtmek isteriz.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert